Skinest Tehnology pakub

Komplekssed raudtee lahendused

Ettevõtest

Raudtee ehitus

Korraldame kõik raudtee ehitamiseks vajalikud tööd

Raudtee tehnoholdus

Raudtee jooksev ülalpidamine
Rajatiste seisukorra kontroll
Rikete kõrvaldamine

Raudteede remont

Raudtee- ja raudteeäärse infrastruktuuri remont
Drenaažirajatiste remont
Rööpmete remont ja vahetus

Raudteede projekteerimine

Tehno- ja tööprojektid
Geodeetilised mõõtmised
Täitevdokumentatsioon
Tehnoloogiate väljatöötamine

Raudtee automaatika

Raudtee STB lähendused.
Süsteemi integreerimine-
Projektijutimine

Hoone automaatika

Hoone energiasäästmise lahendused.

Wagons and locomotives

We sell and lease wagons and locomotives.

Spare parts

Delivery of all possible spare parts and aggregates for railway rolling stock.

Repair and modernization

We provide repair, modernization and extend operation life of rolling stock.

Railway infrastructure

Buy from us all component parts of railway infrastructure.

Railway tracks and upper constructions

We design, lay and maintain railway tracks and upper constructions.

Ettevõtest

Skinest Technology AS

1991. aastal asutatud ja dünaamiliselt areneb firma AS Skinest Technology on käesoleval ajal üks suurimaid raudtee-ehitusele spetsialiseerunud ettevõtteid. Me pakume laia valikut teenused raudteede remondi, ehitamise ja hoolduse valdkonnas, samuti kompleksseid lahendusi nii väikeste kui ka suurte projektide elluviimiseks.

Tänu aastatepikkustele kogemustele on firma AS Skinest Technology oma ala professionaal. Meie personal on suurepäraselt koolitatud ning töötajatel on kõik vajaliku sertifikaadid. Oma töös kasutame tänapäevast eritehnikat ja suure võimsusega seadmeid. See kõik võimaldab meil olla avatud tellimustele nii Eestis, kuhu praegu on keskendatud meie põhitegevus, kui ka projektidele teistes riikides.

Skinest Technology AS kuulub Skinest Grupp-i.

Ehitus

Raudtee ehitus

Raudtee-ehitus - on üks peamisi punkte Skinest Technology ASi pakutavate teenuste loetelus

Korraldame kõik raudtee ehitamiseks vajalikud tööd:
- Mullatööd, kaasa arvatud puistetööd või kaevandid, pinnase teisaldamine, tasandamine, tihendamine ning vajaduse korral tulevase muldkeha kuivendamine (pinnasevete ärajuhtimine jne).
- Tehisrajatiste ehitamine (truubid, äravoolurennid, viaduktid).
- Pealisehituse paigaldamine, sh ballastprisma kujundamine, rööbaste aluspinna (liiprite) paigaldamine, rööpakinnituste ja -ühenduste paigaldamine, igat tüüpi pöörmete ja jäikade ristmike paigaldamine.
- Ballasti paigaldamine ja raudtee parandamine.
- Raudteeülesõitude ehitamine.
- Raudtee ja pöörmete tsentraliseerimine, automaatseadmete paigaldamine ülesõidukohtadesse, pöörmete varustamine lumepuhastussüsteemidega.
- Kontaktvõrgu ümberkorraldamine.
- Hoonete, rajatiste, platvormide ja teekõrgenduste ehitamine.

Töid tehakse range kontrolli all, järgides kõiki nõudeid, mis on vajalikud rajatava raudtee ohutuse, efektiivsuse, pikaealisuse ja kvaliteedi tagamiseks.
Iga uue raudtee ehitamine lõpeb Skinest Technology AS-il tingimata tee käikuandmisega.
Ekspluatatsiooniandmise aktile kirjutab alla komisjon, kuhu kuuluvad tellija, Tehnilise Järelevalve Ameti ning ühendatava infrastruktuuri esindajad.

Raudteede hooldus
Hooldus

Raudtee tehnohooldus

Raudtee jooksev ülalpidamine seisneb tee ja rajatiste seisukorra regulaarses kontrollimises ning töid rikete ärahoidmiseks ja kõrvaldamiseks. Õige lähenemine raudtee ülalpidamise tagab tee ning sellega seotud rajatiste pika tööea.

Jooksva ülalpidamisega seotud põhilised tööd on: defektsete liiprite, pöörmeprussi ja kinnituselementide vahetamine, tee ja pöörmete parandamine profiilis ja plaanis, rööpalaiuse kõrvalekallete parandamine, rööpavahede laiendamine ja reguleerimine, ballastprisma töötlemine, ülesõidukohtade ja tupikutõkete hooldamine, pöörmete puhastamine lumest, tee parandamine teepeenardel jne.

Muldkeha jooksev ülalpidamine sisaldab kallete, tugevdus- kaitse- ja vee-eemaldusrajatiste ning drenaažisüsteemide ülevaatust, väljavoolude settekaevude puhastamist, kraavide ja äravoolurennide puhastamist, teepeenarde planeerimist, samuti kallakute ja kaeviste väikeste varingute ning uhtekohtade kõrvaldamist.

Raudteede remont
Raudteede remont ja moderniseerimine

Raudtee ja raudteeäärse infrastruktuuri remont ning moderniseerimine

Ettevõte pakub täielikku valikut teenuseid, mis on seotud raudtee muldkeha ja raudteeäärse infrastruktuuri remontimisega, et tagada kaubavedude maksimaalne ohutus.

Asendame tee konstruktsiooni nii täielukult uute materjalidega kui ka asendame pealisehituse võimsama või vähem kulunuga, kasutades sekundaarseid materjale või nende kombinatsioone uute materjalidega. Vahetame rööpmeid, parandame teid reguleerime rööpmete laiust jne.

Remondi käigus taastame tee konstruktsiooni projektile vastavaks, uuendame muldkeha ning drenaažirajatised.

Raudteede projekteerimine
Raudteede projekteerimine

Raudteede, raudteeäärse infrasktruktuuri ja raudteeautomaatika projekteerimine

Tehniliste ja tööprojektide ettevalmistamine ja kooskõlastamine;
Geodeetilised mõõtmised;
Täitevdokumentatsiooni ettevalmistamine;
Tehnoloogiate väljatöötamine.

Raudtee-automaatika
Automaatika

Raudee-automaatika

Skinest Technology AS pakub raudteeautomaatika alal:

Süsteemide integreerimine
Projektijuhtimine
Projekteerimine, 3D-modelleerimine
Komponentide müük ja paigaldus
Konsultatsioonid

Hoone-automaatika
Automaatika

Hooneautomaatika

Skinest Technology AS pakub hooneautomaatika alal:

Süsteemide integreerimine
Projektijuhtimine
Disain, projekteerimine, 3D-modelleerimine
Komponentide müük ja paigaldus
Konsultatsioonid

Kvaliteet ja tehnoloogia

Kvaliteetsed teenused ja kõrged tehnoloogiad firmalt

Skinest Technology AS

pakume laia valikut teenuseid, mis on seotud nii raudteematerjalide tootmise kui ka müügiga ning otseselt raudteede ehitamisega. Oma töös kasutame ainult vastupidavaid materjale ning täidame tellimused kvaliteetselt ja õigeaegselt.

Võta meiega ühendust

Kontakt

Skinest Technology AS
Betooni 30
11415 Tallinn
Eesti

Tel: +372 621 1944
Faks: +372 621 3194
E-mail: technology [at] skinest.ee

Registrikood 10048284
KMKR/VAT EE100052563

IBAN: EE662200001120033367
SWIFT: HABAEE2X (Swedbank AS)